XPDNC Labour Directory - XPDNC Labor Directory
Nationwide Czech Organized Labour and Union Website Links

Click on a number
CZECH REPUBLIC NATIONAL ORGANIZATION LABOUR LINKS
NO COUNTRY TOWN CALL LETTERS CALL NAME HQ EXTRA LETTERS EXTRA NAME ENGLISH NAME TEXT
001 Czech Republic Brno PO UZP Profesní odborová unie zdravotnickych pracovníku Cech,Moravy a Slezska


Professional and Trade Union of Medical Workers of Bohemia, Moravia, and Silesia Represents 12,600 medical workers
002 Czech Republic Praha
Odborovy Svaz Státních Orgánu a Organizací

STATORG Trade Union on State Bodies and Organisations
003 Czech Republic Praha CAS Ceská Asociace Sester


Czech National Nurses Association
004 Czech Republic Praha CMOS PHCR Ceskomoravsky Odborovy Svaz pohostinství, hotelu a cestovního ruchu


Czech Moravian Trade Union of Catering, Hotels and Tourism
005 Czech Republic Praha CMOS PS Ceskomoravsky Odborovy Svaz pracovníku skolství


Czech - Moravian Trade Union of Workers in Education
006 Czech Republic Praha CMOSA Ceskomoravsky Odborovy Svaz civilních zamestnancu armády


Czech - Moravian Trade Union of Civilian Employees of the Army
007 Czech Republic Praha IFALPA International Federation of Air Line Pilots' Associations
CZALPA Czech Air Line Pilots' Association

008 Czech Republic Praha NOS PPP Nezávisly Odborovy Svaz pracovníku potravinárského prumyslu a príbuznych oboru Cech a Moravy


Independent Trade Union of Workers in the Food Industry and Allied Trade of Bohemia and Moravia
009 Czech Republic Praha NOSP CR Nezávisly Odborovy Svaz Policie Ceské Republiky


Independent Trade Union of Police Corps in the Czech Republic
010 Czech Republic Praha OS CMS Odborové Sdruzení Cech, Moravy, Slezka


Trade Union Federation of Bohemia, Moravia and Silesia
011 Czech Republic Praha OS DLV Odborovy Svaz pracovníku Drevozpracujících odvetví, Lesního a Vodního hospodárství


Trade Union of Workers in Woodworking Industry, Forestry and Management of Water
012 Czech Republic Praha OS DOSIA Odborovy Svaz pracovníku dopravy, silnicního hospodárství a autoopravárenství Cech a Moravy


Trade Union of Transport, Road and Car Repair Services Workers of Bohemia and Moravia
013 Czech Republic Praha OS ECHO Odborovy Svaz Energetické a chemické odbory


Trade Union of Energy and Chemical Industry Workers
014 Czech Republic Praha OS PEA Odborové Sdruzení Pracovníku Elektrickych drah a Autobusové dopravy


Trade Union of Electric Trolley Bus Drivers
015 Czech Republic Praha OS PHGN Odborovy Svaz Pracovníku Hornictví, Geologie a Naftového prumyslu


Trade Union of Workers in Mines, Geology and Oil Industry Represents mine workers
016 Czech Republic Praha OS PK Odborovy Svaz Pracovníku Knihoven


Trade Union of Employees in Libraries
up to top COUNTRY TOWN CALL LETTERS CALL NAME HQ EXTRA LETTERS EXTRA NAME ENGLISH NAME TEXT
017 Czech Republic Praha OS PK Odborovy Svaz Pracovníku Knihoven


Trade Union of Employees in Libraries
018 Czech Republic Praha OS PO Odborovy Svaz pracovníku obchodu


Trade Union of Workers in Commerce Represents employees of retail establishments
019 Czech Republic Praha OS PP Odborovy Svaz pracovníku peneznictví a pojistovnictví


Trade Union of Banking and Insurance Workers
020 Czech Republic Praha OS SKBP Odborovy Svaz zamìstnancù Skláoského, Keramického, Bizuterního Prùmyslu a porcelánu


Trade Union of Employees of Glass, Ceramics, Costume Jewellery and Porcelain Industries
021 Czech Republic Praha OS STAVBA CR Odborovy Svaz Stavba Ceské Republiky


Trade Union of Building Workers of the Czech Republic
022 Czech Republic Praha OS TOK Odborovy Svaz pracovniku Textilniho, Odevniho a Kozedelneho prumyslu cech a moravy


Trade Union of Workers in Textile, Clothing and Leather Industry of Bohemia and Moravia
023 Czech Republic Praha OS UNIOS Odborovy Svaz UNIOS


Trade Union of State Bodies and Institutions
024 Czech Republic Praha OS UNIOS Odborovy Svaz UNIOS


Trade Union of State Bodies and Institutions
025 Czech Republic Praha OS ZPS CR Odborovy Svaz zdravotnictví a sociální péce Ceská Republiky


Trade Union of Health Service and Social Care in the Czech Republic
026 Czech Republic Praha OS ZPTNS Odborovy Svaz Zamestnancu Postovních, Telekomunikacních a Novinovych Sluzeb


Trade Union of Workers in Postal, Telecommunication and Newspaper Services in the Czech Republic Represents employees of state-owned businesses providing postal, telecommunications, newspapers and multimedia services
027 Czech Republic Praha OSD Odborovy Svaz Dopravy


Trade Union of Transport
028 Czech Republic Praha OSE Odborovy Svaz Eenergetikù HQ

Trade Union of Power Industry Workers
029 Czech Republic Praha OSH Odborovÿ Svaz Hasièù HQ

Trade Union of Fire Fighters
030 Czech Republic Praha OSPZV - ASO Odborovy Svaz Pracovníku Zemedelství a Vyzivy - Asociace svobodnych odboru


Czech Agriculture and Food Workers' Union Represents agricultural labourers
031 Czech Republic Praha OSTG Odborovy Svaz Transgas


Trade Union of Transgas Represents employees of the state monopoly natural gas importer and distributor TransGas
032 Czech Republic Praha OSZ Odborove Sdruzeni Zeleznicaru


Union Association of Railway Workers
up to section 2 COUNTRY TOWN CALL LETTERS CALL NAME HQ EXTRA LETTERS EXTRA NAME ENGLISH NAME TEXT
033 Czech Republic Praha SD CR Svaz Dopravy Ceské Republiky


Transport Union of the Czech Republic Represents over 140,000 workers
034 Czech Republic Praha VOS Vysokoskolsky Odborovy Svaz


Universities Trade Union
035 Czech Republic Praha ZOOS DP-ED Základní Organizace Odborového Svazu pri Dopravním podniku Elektrické Dráhy


Trade Union of Electric Street Car Drivers

             back to world map pageCLICK ON THE LINKS BELOW FOR RELATED RESOURCE PAGES FROM XPDNC


Czech Republic National Federation Labour Links

National Council Links
Regional Federation Labour Links


Can you suggest a link to add? Please send the URL address of a site we can include. Use your own email account or our online links suggestion form.
             Use your email account to send us a link              Use our online links form to send us a linkDo you find this site useful? How can we improve this site for you? Please send us your ideas and comments! Use your own email account or our online comments form.
             Use your email account              Use our online comments form


Do you want your friend to know about this page? Why not email them a link to this page?
             Send a friend a link to this page